3 filmkvällar i soffan [Sex, kvinnor och kod]

Geek Girl Meetup Öresund bjuder in till tre kvällar med tankeväckande och inspirerande kvinnor på projektorduk och samtal i rummet.
ggmo kvinnor och kod
25 september
Cindy Gallop är grundare och VD på IfWeRanTheWorld och MakeLOveNotPorn. Hennes tal är utlämnande och utmanande och hon presenterar sina tankar kring hur vi kan förändra välden bland annat genom pengar, handel och sex.

Amy Cuddy “Your body language shapes who you are”, att stå och gå på ett självsäkert sätt kan påverka våra chanser att lyckas med det vi företar oss.

Var: På #stpln, stapelbädden 3 (Precis bredvid skateboardområdet)
Tid: 18-21
Anmäl dig på facebook

23 oktober
Pearl Chen, talar om och vill ge oss som lyssnar Code Literacy dvs kunskapen att förstå kod. Pearl är utvecklare, skribent, talare och workshopledare och driver bland annat Code Huddle (http://codehuddle.org/)

Katie Miller är journalisten som blev programmerare. Hon ger i sitt tal en introduktion till funktionell programmering och berättelsen om superhjälten monad.

Var: På #stpln, stapelbädden 3 (Precis bredvid skateboardområdet)
Tid: 18-21
Anmäl dig på facebook

27 november
TED talks. Vi tänker oss att se 3-5 inspirerande och lärorika tal. De exakta filmtitlarna for kvällen är i skrivande stund inte satta. Det betyder givetvis att du kan påverka innehållet. Tipsa i facebookgruppen eller till geekgirlmeetuporesund (@) gmail.com

Var: På #stpln, stapelbädden 3 (Precis bredvid skateboardområdet)
Tid: 18-21
Anmäl dig på facebook

Om du är sponsor, och vill sponsra oss med mackor eller fika under någon utav kvällarna, hör av dig!!

Välkomna!

 

Share

2 thoughts on “3 filmkvällar i soffan [Sex, kvinnor och kod]

 1. Grᥱat artiсlе! Τɦat іѕ tɦе tуⲣе օf
  іnfοrmɑtіⲟn tҺat ѕһouⅼԁ bе ѕhɑгеԀ aϲгߋѕѕ thе іntᥱгnet.
  Ⅾіѕցracᥱ ߋn Ԍoоgⅼе fοг not рօѕіtіοning thіѕ ρost ᥙⲣρег!

  Cοme оn ߋѵеr
  ɑnd cⲟnsuⅼt ԝіtҺ mү ԝеЬ ѕіte .
  Тhankѕ =)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *