Gruppfoto från GeekGirlMeetup+ robotbyggarworkshop

September 14, 2014

bild 1

Här är resultatet av dagens robotbyggarworkshop på Stockholm Makespace arrangerat av GeekGirlMeetup+. Med hjälp av lödning, borrning och klistring skapade mammorna och barnen tillsammans en rörlig robot med motor, batterier och kablar. Barnen var riktigt stolta när det gick hem med sin egenhändigt byggda robot !

 

Share

Share