Enkät om öppen data

I samband med lunchen idag kommer Karina Tönevold att dela ut en enkätundersökning till er. Här kommer en liten bloggpost från Erik Lakomaa som ligger bakom forskningsprojektet:

”I samband med Geek Girl Meetup kommer en undersökning om kvinnliga entreprenörer och utvecklares behov och användning av öppen data att genomföras. Undersökningen är en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i företagsekonomi och statsvetenskap om genomförs av Erik Lakomaa på Handelshögskolan i Stockholm och Jan Kallberg på University of Texas, Dallas. Projektets syfte är att ta reda på vilken betydelse regelverket kring öppen data har för företagsetableringar och vilket värde som tillmäts tillgången på öppen data.

Öppen data (vilket ibland benämns Public Sector Information) är information från offentliga aktörer som myndigheter och kommuner, som är digitalt tillgänglig och som får användas och spridas fritt, det vill säga utan upphovsrättsliga restriktioner. Öppna data kan exempelvis vara data över offentliga inköp, fastighetsdata eller kvalitetsdata från olika verksamheter. Olika länder, myndigheter och kommuner har valt olika vägar när det gäller attityden till frisläppande av data. En del har av transparensskäl och för att främja innovation valt att sprida stora datamängder, andra var sett data som en tillgång som kan finansiera myndighetens eller kommunens verksamhet och göra den mindre beroende av skattepengar.

Det finns i dag ett växande antal företag som nyttjar öppna data och genom EU:s två PSI-direktiv har frågan kommit att bli föremål också för politisk debatt kring hur regler skall se ut och hur det offentliga bäst skall hantera sin data. Dessa faktorer har även gjort området intressant för forskning.”

Share

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *