Om Geek girl meetup

Om oss

Geek girl meetup är en un-conference för geek girls intresserade av web, kod och affärsutveckling. Vårt syfte är att skapa nya nätverk och lyfta kvinnliga förebilder i branschen. Och ha kul så klart. Vi gör det genom att nästan alla deltagare är med och berättar om det som de är bra på. På så sätt skapas bra förutsättningar för kunskapsutbyte.

Share