Social Hack

Social Hack Weekend är ett event som hålls fredag till lördag med mål att framkalla idéer och formulera koncept som kan lösa miljö- och sociala problem genom smarta IT-lösningar.
Förhoppningen är att helgen resulterar i nya sociala innovationer som har potential att både vara lönsamma och samtidigt ge ett socialt värde.
Vi bjuder in inspirationstalare med kompetens inom olika områden med stora utmaningar, till exempel Östersjöns miljösituation, utanförskap, brist på jämställdhet eller ensamhet bland äldre, för att sedan låta deltagarna anta dem. Man ska alltså inte ha med sig en färdig idé till helgen.
Deltagarna ansöker om en plats till eventet och totalt kommer cirka 20-30 personer antas som i sin tur får bilda ungefär 5 team.
Eventet handlar inte om att stresskoda nätterna igenom, utan istället om att forma ett team kring en idé som kan lösa ett socialt problem och utveckla idén till ett säljbart koncept genom att på bästa sätt utnyttja alla kompetenser inom teamet. Dagarna kommer att delas in i ett antal strukturerade komponenter för att guida teamen framåt i processen. Komponenterna kan handla om att formulera en affärsplan, skapa designskisser, teknikmässiga proof of concept, bygga en splash-site, spela in en video som förklarar idén.
Vi ser helst att ett team består av olika kompetenser inom:
Interaktionsdesign, grafisk design, all typ av programmering, affärsutveckling, marknadsföring och socialt entreprenörskap. Professionell hjälp inom olika områden kommer finnas på plats för att bistå deltagarna genom coachning.

Arbetsmålet med helgen är att skapa ett projekt på en crowdfunding-sida för att försöka få in så mycket pengar och stöd till idén som möjligt. Efter sommaren samlas teamen igen för att se vem som har lyckats bäst och för att presentera eventuell vidareutveckling som har skett sen sist.
Eventet kommer vara ett bra sätt att knyta nya kontakter och lära sig om andra kompetensområden än sitt eget. Förhoppningsvis kommer teamet som bildas underhelgen fortsätta att ta idén vidare även efter eventet.
Share

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *